Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 lipca 2014 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPrognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoAneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r.Pobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPobierz

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Aneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Mapa Środowisko przyrodnicze

Dokument – mapa zatytułowana “Środowisko przyrodnicze”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Środowisko przyrodnicze – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.

Mapa Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Dokument – mapa zatytułowana “Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Kierunki zagospodarowania przestrzennego – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.

Mapa Transport

Dokument – mapa zatytułowana “Transport”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Transport  – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.

Mapa Dziedzictwo kulturowe

Dokument – mapa zatytułowana “Dziedzictwo kulturowe i dobra kultury współczesnej”, sporządzona podczas opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część.

Mapa Dziedzictwo kulturowe i dobra kultury współczesnej – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.