MENU

2021-02-17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego

Informacja o ogłoszonym przetargu nieograniczonym dotyczącym Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dostępna jest pod adresem: https://bip.mbpr.pl/index.php?c=article&id=193 .   ...

Więcej

2021-01-11

Nasz głos w dyskusji o podział Mazowsza

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w sprawie propozycji podziału województwa mazowieckiego.Tekst znajdą Państwo tutaj. ...

Więcej

2020-09-25

XV spotkanie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

25 września 2020 roku pracownicy MBPR w Warszawie OT w Płocku wzięli udział on-line w XV spotkaniu Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES) oraz Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030.W posiedzeniu uczestniczyli również: pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciele JST i ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 518 49 00, fax 22 518 49 49

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl