MENU

2022-05-26

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze - przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

 24 maja 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Jest to kolejna edycja podstawowego dokumentu strategicznego regionu, określającego długofalową wizję rozwoju województwa, jak też średniookresowe kierunki działań i działania.Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa ...

Więcej

2022-04-08

Komunikat o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

Województwo Mazowieckie, w celu spełnienia warunku podstawowego wskazanego w tzw. Rozporządzeniu ogólnym jakim jest opracowanie regionalnych planów transportowych, opracowało Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, spełniając warunek podstawowy Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021 – 2027.Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 515/313/22 ...

Więcej

2022-03-11

NAPISZ SŁOWA PIEŚNI O MAZOWSZU!

Trwają poszukiwania autora tekstu do „Pieśni o Mazowszu”. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł. – Do udziału w naszym konkursie zachęcam wszystkich – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Niech to będzie wyzwanie, ale też dobra zabawa, z której być może powstanie ciekawy utwór – zachęca marszałek Adam Struzik. Swoje pieśni ...

Więcej

2022-01-26

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 rokuZarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, zwany ...

Więcej

2021-12-21

KOMUNIKAT

dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdaniaz przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu W dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 1903/277/21 w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii ...

Więcej

2021-11-09

Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030 + Innowacyjne Mazowsze

 Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.        Formalny termin przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu dobiegł końca 10 października br.    Ze względu na fakt, że nadal wpływają uwagi i wnioski od właściwych organów opiniujących, chcąc uwzględnić w możliwie ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 518 49 00, fax 22 518 49 49

© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl