MENU

2019-12-23

Spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA – Landside Airports Accessibility (Dostępność lądowa lotnisk)

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA – Landside Airports Accessibility (Dostępność lądowa lotnisk). Projekt realizowany był od maja 2017 r. do grudnia 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego we ...

Więcej

2019-12-19

XIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

13 grudnia 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się XIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej połączone z I spotkaniem Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele JST, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracownik MBPR w Warszawie ...

Więcej

2019-12-16

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

  ObwieszczenieUchwała nr 221/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. Załącznik do uchwały SWM ...

Solec 22 Więcej

2019-12-03

Warsztaty Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych na temat kierunków działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na poziomie regionalnym – WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Krakowie odbyły się warsztaty Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych na temat kierunków działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na poziomie regionalnym – WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów statystyki  publicznej oraz instytucje zewnętrzne w tym m.in. pracownicy Mazowieckiego Biura ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 518 49 00, fax 22 518 49 49

© 1999 - 2020 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl