MENU

2019-12-03

Warsztaty Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych na temat kierunków działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na poziomie regionalnym – WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Krakowie odbyły się warsztaty Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych na temat kierunków działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na poziomie regionalnym – WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów statystyki  publicznej oraz instytucje zewnętrzne w tym m.in. pracownicy Mazowieckiego Biura ...

Więcej

2019-10-16

Prezentacja Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze podczas konferencji subregionalnych „15 lat Mazowsza w UE” oraz konferencji w Warszawie

Z okazji 15-lecia Mazowsza w Unii Europejskiej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych była organizatorem cyklu pięciu konferencji regionalnych, których przedmiotem było podsumowanie aktywnościi sukcesów beneficjentów funduszy europejskich w poszczególnych subregionach z obszaru województwa mazowieckiego. Tematem konferencji było również przedstawienie Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Innowacyjne Mazowsze 2030  z uwzględnieniem m.in. ...

Więcej

2019-07-09

XXI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich"

W dniach 26-28 czerwca 2019 roku w Krakowie odbyła się XXI ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich nt.: Synergia w rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich i miast. W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Rolniczy w ...

Więcej

2019-07-03

II Spotkanie Rady ds. Rozwoju Gospodarki

W dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się II spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki, utworzonej w ramach projektu POWER4BIO. Ze strony Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Polak – pracownik Oddziału Terenowego w Siedlcach, ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 518 49 00, fax 22 518 49 49

© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl