Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Dokument – Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzony przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.