Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

Tekst jednolity Statutu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego na podstawie załącznika do uchwały nr 48/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.