Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego opublikowana w Dzienniku Urzędowym

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia i wejścia w życie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.