Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych w województwie mazowieckim

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych w województwie mazowieckim obejmuje dokumenty: Kampinoski Park Narodowy, Bolimowski Park Krajobrazowy, Chojnowski Park Krajobrazowy, Kozienicki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Nadbużański Park Krajobrazowy oraz Zeszyt wspólny dla parków.