Kierownictwo MBPR

dr Elżbieta Kozubek Dyrektor Biura
dr Elżbieta Kozubek
Dyrektor Biura
dr Michał Czaykowski Zastępca Dyrektora ds. Uzgodnień i Opinii
dr Michał Czaykowski
Zastępca Dyrektora ds. Uzgodnień i Opinii
Marcin Rolnik Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Marcin Rolnik
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Aktualne kierownictwo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.