Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2014 w wersji pełnej. Opracowanie dokumentów – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w wyniku Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.