Mapa Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Dokument – mapa zatytułowana “Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Mapa Kierunki zagospodarowania przestrzennego – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.