Plan Zagospodarowania Przestrzennego – wersje skrócone polska i angielska (2014)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2014 w wersjach syntetycznych, skróconych, w języku polskim i angielskim Opracowanie dokumentów – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.