Praktyki studenckie

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie umożliwia odbycie praktyk studenckich. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie bezpośredniej pisemnej prośby do Dyrektora Biura dotyczącej odbycia w MBPR praktyki studenckiej.

W treści prośby należy zawrzeć następujące informacje:

imię i nazwisko, przewidywany termin praktyki, kierunek studiów, rok studiów miejsce odbywania praktyki: Warszawa, czy oddziały terenowe MBPR.