Mapa Środowisko przyrodnicze

Dokument – mapa zatytułowana “Środowisko przyrodnicze”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Środowisko przyrodnicze
Mapa Środowisko przyrodnicze – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.