Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 lipca 2014 r.

  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r.
  • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
  • Aneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego