Dokumenty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Dokumenty opracowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.