Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim – niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie pkt. 8.4. Planu Pracy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie na rok 2014.