Dokumenty opracowane w MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie opracowuje dokumenty o tematyce związanej z planowaniem przestrzennym i polityką regionalną. Część najbardziej znaczących i najbardziej obszernych opracowań, takich jak strategie rozwoju, czy plany zagospodarowania przestrzennego przyjmuje formę wydawnictw książkowych.

Przeglądaj dokumenty i publikacje związane ze strategią rozwoju

Przeglądaj dokumenty i publikacje związane z planami zagospodarowania przestrzennego

MAZOWSZE Studia Regionalne

MAZOWSZE Studia Regionalne jest kwartalnikiem. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe o nr ISSN 1689–4774. Wydanie on-line ma ner ISSN 2543-4373.

Artykuły publikowane są głównie w języku polskim ze streszczeniami w językach polskim i angielskim. Okazjonalnie wydawane są numery z języku angielskim ze streszczeniami w językach angielskim i polskim.

Artykuły zamieszczane są w trzech odrębnych częściach: I. Analizy i Studia, II. Samorząd i III. Varia. W części I. Analizy i Studia prezentowane są studia, analizy i wyniki badań prowadzonych przez instytucje badawcze i ośrodki akademickie. W części II. Samorząd publikowane są także analizy, studia oraz ekspertyzy przygotowane przez jednostki samorządowe lub współpracujących ekspertów. W części III. Varia omawiane są bieżące wydarzenia, przybliżane sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza oraz recenzowane prace poświęcone województwu mazowieckiemu i o tematyce społeczno-gospodarczej.

Przejdź do strony MAZOWSZE Studia Regionalne

MAZOWSZE. Analizy i Studia

Zainicjowana w 2006 roku seria wydawnicza MAZOWSZE. Analizy i Studia powstała z myślą o rozpowszechnianiu badań, ekspertyz i analiz opracowywanych na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotychczas Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydało ponad sześćdziesiąt zeszytów, w których publikowane były opracowania obejmujące swym zakresem m.in. tematykę rozwoju szlaków turystyczno-kulturowych na Mazowszu (pasma: Omulwi, Narwi, Wigi, Wkrwy, Skrwy oraz Bugu i Liwca), jak i prace dotyczące zagadnień oraz obszarów problemowych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2004 r. (obszary: ostrołęcki, nadbużański, radomski, mławsko-żuromiński i płocki). W przyjętym w 2014 r. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego znajdują się nowe obszary problemowe.

ISSN wersji drukowanej: 1896-6322ISSN wydań on-line: 2956-7106

Czytaj MAZOWSZE. Analizy i studia on-line

Adres redakcji:Redakcja MAZOWSZE. Analizy i StudiaMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawatel. +48 22 518 49 00 – biuro tel. +48 22 518 49 34 – redakcjafax. +48 22 518 49 49e-mail: redakcja@mbpr.pl

Trendy Rozwojowe Mazowsza

W serii wydawniczej „Trendy Rozwojowe Mazowsza” publikowane są wyniki badań wykonanych w ramach projektu o tej samej nazwie oraz projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”, zaś po zakończeniu ich realizacji w połowie 2015 r. – opracowania badawcze Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego. Opracowania mają na celu dostarczenie czytelnikom rzetelnej i wszechstronnej wiedzy na temat procesów rozwojowych w województwie mazowieckim. Opublikowane badania pozwalają dokonywać oceny bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa mazowieckiego oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość w postaci prognoz i projekcji. Seria dedykowana jest samorządowcom, decydentom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki regionalnej, naukowcom i mieszkańcom województwa Mazowieckiego.

Czytaj Trendy Rozwojowe Mazowsza On-line

Wszystkie wydawnictwa MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie jest wydawcą książek o tematyce związanej z planowaniem przestrzennym i polityką regionalną. Biuro wydaje także zeszyty w serii MAZOWSZE. Analizy i Studia, w których publikowane są monografie poświęcone zagadnieniom związanym z województwem mazowieckim. W ciągu roku ukazuje się do 6 zeszytów serii. MBPR jest także wydawcą pierwszego na Mazowszu periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne, w którym publikują naukowcy związani z regionem mazowieckim. Periodyk ukazuje się w cyklu półrocznym.W 2012 roku Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zainicjowało wydanie kolejnej serii tematycznej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, w której publikowane są syntetyczne raporty z badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego „Trendy rozwojowe Mazowsza” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.4.

Przeglądaj wszystkie nasze wydawnictwa on-line

WydawnictwoOpisPeriodyk MAZOWSZE Studia Regionalne ma promować dorobek naukowy badaczy z regionu mazowieckiego oraz prace dotyczące Mazowsza. Czasopismo jest podzielone na trzy odrębne części. W pierwszej publikowane są opracowania, studia, analizy i wyniki badań prowadzonych przez instytucje badawcze i ośrodki akademickie. Druga część poświęcona jest na prezentację analiz, studiów i ekspertyz przygotowanych przez jednostki samorządowe. W trzeciej części prezentowane są bieżące wydarzenia, sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza oraz recenzje i omówienia prac poświeconych regionowi mazowieckiemu.W serii wydawniczej „Trendy Rozwojowe Mazowsza” publikowane są wyniki badań wykonanych w ramach projektu o tej samej nazwie oraz projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”, zaś po zakończeniu ich realizacji w połowie 2015 r. – opracowania badawcze Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego. Opracowania mają na celu dostarczenie czytelnikom rzetelnej i wszechstronnej wiedzy na temat procesów rozwojowych w województwie mazowieckim. Opublikowane badania pozwalają dokonywać oceny bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa mazowieckiego oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość w postaci prognoz i projekcji. Seria dedykowana jest samorządowcom, decydentom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki regionalnej, naukowcom i mieszkańcom województwa Mazowieckiego.Zainicjowana w 2006 roku seria wydawnicza MAZOWSZE. Analizy i Studia powstała z myślą o rozpowszechnianiu badań, ekspertyz i analiz opracowywanych na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotychczas Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydało prawie trzydzieści zeszytów.Publikacja Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy została wydana listopadzie 2010 roku. W skład projektowanego Obszaru Metropolitalnego Warszawy wchodzą 72 gminy z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego i żyrardowskiego oraz m. st. Warszawa. Całkowity obszar powierzchni objętej badaniami wynosi 6 205 km2 i jest zamieszkany przez 2 943,6 tys. mieszkańców. W opracowaniu uwzględniono dane zebrane podczas badań statystyki publicznej oraz z prac prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego.Wydawnictwa Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego