Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego

Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego – na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu “Trendy Rozwojowe Mazowsza” Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.