Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (2018)

Uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami, uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającą plan oraz uzasadnieniem do uchwały.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego – tekstPobierz

Załącznik nr 2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Stan zagospodarowaniaPobierz

Załącznik nr 3. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy. Stan zagospodarowania.Pobierz

Załącznik nr 4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Planowane inwestycje.Pobierz

Załącznik nr 5. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy. Planowane inwestycje.Pobierz

Załącznik nr 6. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego.Pobierz

Załącznik nr 7. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy. Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego.Pobierz

Uchwała Sejmiku Województwa MazowieckiegoPobierz

Uzasadnienie do UchwałyPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

Dokumenty “Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst”, “Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa”, “Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” opracowane w ramach przyjmowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Prognoza oddziaływania na środowisko – tekstPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko – mapaPobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPobierz

Zakończone etapy proceduralne

Zakończone etapy proceduralne przyjmowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Uchwała nr 196/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiegoz dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Załącznik nr 1 do uzasadnieniaPobierz

Załącznik nr 2 do uzasadnieniaPobierz

Załącznik nr 3 do uzasadnieniaPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 o podjęciu uchwały w sprawie przystapięnia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Zakres merytoryczny:

OsadnictwoTransportOchrona przeciwpowodziowaProblematyka społecznaRewitalizacjaTereny zamknięteTurystyka i sportEnergetyka (z wyłączeniem wniosków dotyczących oprotestowanych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć)GospodarkaGospodarka wodna i zaopatrzenie w wodęOchrona środowiskaGospodarka odpadamiPozostałe

Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.Pobierz

Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego dotyczących oprotestowanych linii elektroenergetycznych najwyższych napięćPobierz

Zaopiniowanie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-ArchitektonicznąPobierz

Odbyło się 7 konferencji subregionalnych ”Mazowsze – Cele i wyzwania na przyszłość”, na których prezentowano projekt PZPWM ze szczególnym uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych:

14 maja 2018 r. w Radomiu;18 maja 2018 r. w Płocku;4 czerwca 2018 r. w Siedlcach;8 czerwca 2018 r. w Ciechanowie;11 czerwca 2018 r. w Ostrołęce;25 czerwca 2018 r. w Warszawie;6 lipca 2018 r. w Żyrardowie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Pobierz

Dokumenty udostępnione w ramach opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – tekstPobierz

PZPWM Stan zagospodarowaniaPobierz

PZPWM Stan zagospodarowania MOFWPobierz

PZPWM Ochrona przyrody Dziedzictwo kulturowePobierz

PZPWM Ochrona przyrody Dziedzictwo kulturowe MOFWPobierz

PZPWM planowane inwestycje – kliknięcie w mapę spowoduje otwarcie jej większej, oryginalnej wersji

PZPWM planowane inwestycje MOFW – kliknięcie w mapę spowoduje otwarcie jej większej, oryginalnej wersji

Prognoza oddziaływania na środowisko – tekstPobierz

Prognoza oddziaływania na środowiskoPobierz

Uchwała nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 2018.13180)Pobierz