Zespół Organizacyjno-Administracyjny

Do zadań Zespół Organizacyjno-Administracyjnego należy :

 • administrowanie pomieszczeniami Biura oraz nadzór nad ich konserwacją i obsługą techniczną;
 • gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej;
 • prowadzenie archiwum;
 • prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego;
 • nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego i baz danych oraz stroną internetową Biura;
 • administrowanie siecią komputerową;
 • planowanie i organizacja zamówień publicznych;
 • zakup materiałów, innych środków trwałych i usług;
 • zabezpieczenie potrzeb transportowych;
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej;
 • zapewnienie właściwych warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Biura;
 • obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Biura;
 • obsługa programów realizowanych w MBPR;
 • prowadzenie działalności w zakresie public relations MBPR.