Mapa Transport

Dokument – mapa zatytułowana “Transport”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Transport
Mapa Transport  – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.