25-lat Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Szanowni Państwo,
historia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego jest tak długa jak historia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Każdy jubileusz, a nasz – srebrny, skłania do podsumowań, refleksji i określenia wyzwań na kolejne dekady. W tej krótkiej publikacji zaprezentowano dotychczasowe działania Biura. 25 lat doświadczeń pozwala wskazać wyzwania na nowe czasy – nieprzewidywalnych zdarzeń, nowych technologii. Fundamentalne zmiany, na które czekamy tak długo, dotyczą przepisów prawnych, bez których trudno będzie realizować m.in. priorytety UE, w tym europejski zielony ład, wzrost udziału czystej energii i zmniejszenie śladu węglowego. Oczekujemy roztropnego planowania dla dobra wspólnego, a jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym można budować bez planu. Realizacja nowych wyzwań żąda zmian systemowych, żeby myśl o przyszłych pokoleniach nie była fikcją…

Dyrektor Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego w Warszawie
dr Elżbieta Kozubek

Broszura MBPR 25 lat