Zeszyt 1(60)2022 Uwarunkowania rozwoju energetyki w województwie mazowieckim

Zeszyt 1(60)2022 Uwarunkowania rozwoju energetyki w województwie mazowieckim

Niniejsze opracowanie, zawierające analizę uwarunkowań rozwoju energetyki na Mazowszu – wymogów formalno-prawnych, stanu obecnego oraz trendów rozwojowych, a także możliwości finansowania w perspektywie do 2027 r., zostało wykonane na potrzeby aktualizacji strategii rozwoju województwa. W celu zidentyfikowania trendów, przeprowadzono analizę zmian, które zaszły w regionie latach 2010–2020 (w przypadku braku danych przyjęto krótsze okresy), a także przeanalizowano przyszłe zamierzenia rozwojowe, określone w planach przedsiębiorstw energetycznych.

Wróć do listy wydawnictw