Projekt PLUS Change – warsztaty dla interesariuszy zielonego pierścienia Warszawy

W dniu 29 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 odbyło się pierwsze z serii spotkań poświęconych zielonym pierścieniom wokół Warszawy i miast subregionalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach projektu PLUS Change. Głównym celem spotkania było rozpoczęcie prac projektowych nad wdrożeniem koncepcji zielonego pierścienia Warszawy wraz z szerokim gronem interesariuszy oraz rozpoznanie ich oczekiwań i uwag względem tego procesu.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości, m.in. Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Piotr Kandyba, Poseł na Sejm RP, Pan Daniel Putkiewicz, Burmistrz Piaseczna i wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Lasów Miejskich m.st. Warszawy, samorządów gminnych (Celestynowa, Jabłonnej, Nadarzyna, Otwocka, Prażmowa, Starych Babic, m.st. Warszawy
i Wołomina), środowiska naukowego (Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), zrzeszenia organizacji pozarządowych działających na rzecz Zielonego Pierścienia Warszawy (OneRing Warsaw), Mazowieckiej Izby Rolniczej, a także Urzędu Marszałkowskiego i zespołu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Wydarzenie składało się z części konferencyjnej i warsztatowej. Podczas prezentacji uczestnicy zapoznali się z koncepcją zielonych pierścieni oraz założeniami projektu PLUS Change, a także wysłuchali stanowisk zaproszonych gości. W ramach warsztatów omówiono szanse, zagrożenia i wyzwania związane z ustanowieniem zielonego pierścienia Warszawy oraz zebrano rekomendacje służące lepszemu rozpoznaniu interesariuszy tego procesu.

Kolejne warsztaty w ramach projektu PLUS Change będą poświęcone historycznym zmianom użytkowania ziemi wokół Warszawy oraz poszukiwaniu rozwiązań i kompromisów między różnymi interesariuszami zielonego pierścienia.