Program lotniczy 2015

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

Główne cele opracowania:
• Aktualizacja i weryfikacja wniosków, planów i działań ujętych w Studium rozwoju lotnictwa cywilnego na Mazowszu;
• Ocena istniejącego stanu infrastruktury lotnictwa cywilnego;
• Określenie zapotrzebowania na infrastrukturę lotnictwa cywilnego;
• Określenie celów oraz działań wdrożeniowych.

Wróć do listy wydawnictw