Zakończone etapy proceduralne

Zakończone etapy proceduralne przyjmowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Zakres merytoryczny:

 • Osadnictwo
 • Transport
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Problematyka społeczna
 • Rewitalizacja
 • Tereny zamknięte
 • Turystyka i sport
 • Energetyka (z wyłączeniem wniosków dotyczących oprotestowanych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć)
 • Gospodarka
 • Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Pozostałe

Odbyło się 7 konferencji subregionalnych ”Mazowsze – Cele i wyzwania na przyszłość”, na których prezentowano projekt PZPWM ze szczególnym uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych:

 • 14 maja 2018 r. w Radomiu;
 • 18 maja 2018 r. w Płocku;
 • 4 czerwca 2018 r. w Siedlcach;
 • 8 czerwca 2018 r. w Ciechanowie;
 • 11 czerwca 2018 r. w Ostrołęce;
 • 25 czerwca 2018 r. w Warszawie;
 • 6 lipca 2018 r. w Żyrardowie.

Dokumenty udostępnione w ramach opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych:

PZPWM planowane inwestycje
PZPWM planowane inwestycje – kliknięcie w mapę spowoduje otwarcie jej większej, oryginalnej wersji
PZPWM planowane inwestycje MOFW
PZPWM planowane inwestycje MOFW – kliknięcie w mapę spowoduje otwarcie jej większej, oryginalnej wersji