Prognoza oddziaływania na środowisko

Dokumenty “Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst”, “Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa”, “Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” opracowane w ramach przyjmowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.