Prognoza oddziaływania na środowisko

Dokumenty „Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst”, „Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa”, „Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” opracowane w ramach przyjmowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.