Założenia aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Założenia są efektem drugiej fazy prac nad aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, rozpoczętych na podstawie Uchwały Nr 166/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, która została podjęta po dokonaniu oceny aktualności planu dotychczas obowiązującego.