Warsztaty projektowe w Sierpcu

W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się spotkanie pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Oddziałów Terenowych MBPR, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania projektami, wydatkowania środków, angażowania interesariuszy, a także omówienie bieżących zadań związanych z realizacją poszczególnych projektów.

Spotkanie miało formę warsztatów, podczas których omówione zostały stałe elementy projektów Interreg, zaprezentowano główne założenia projektów LAira, YouInHerit i NSB CoRe. Odbyły się również zajęcia w grupach oraz dyskusja, poświęcona planowaniu organizacji Działania Pilotażowego w ramach projektu YouInHeirt.

W maju 2017 roku Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie rozpoczęło realizację trzeciego już projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – LAira – Landside Airports Accessibility. Projekt współfinansowany w 85% ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa, a jego realizacja potrwa do 31 października 2019 r. Działalność projektu LAira skupia się na podnoszeniu kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań transportowych służących zapewnieniu dostępności do portów lotniczych.

Jednocześnie Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego zaangażowane jest w realizacje projektów:

YouInHeirt – współfinansowanego ze środków Programu Interrreg Europa Środkowa. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w kultywowanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, które mogą się stać atrakcyjną ofertą zawodową na rynku pracy i wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Planowana data zakończenia projektu: maj 2019 r.

oraz

NSB CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions – współfinansowanego ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Działalność projektu skupia się na wspieraniu rozwoju północno-wschodniego regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę wewnętrznej i zewnętrznej dostępności obszaru korytarza sieci TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie. Projekt realizowany będzie do kwietnia 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie YouInHeirt oraz NSB CoRe na stronie internetowej.