Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, zaprasza do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Termin zgłaszania kandydatów: 2 października 2017r.
Regulamin dostępny na stronie Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych.

Konkurs prowadzony pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Zaproszenie do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu - plakat
Zaproszenie do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu – plakat