Rok rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse

„Rok rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce- wyzwania i szanse” – tematem IV Forum korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie odbyło się w Gdańsku.

Dyskutowali eksperci – spotkanie miało na celu wymianę poglądów, a także przedstawienie stanu aktualnych prac nad rozwojem paneuropejskiego korytarza transportowego z portów Bałtyku do Triestu nad Adriatykiem. Zaproszeni goście dyskutowali, jak powinna wyglądać sieć transportowa, aby łańcuch dostaw był jak najkrótszy. Szczególną wagę położono na projekty rozwoju kluczowych dla korytarza miast takich jak: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa czy Wiedeń. Przedstawiona została również rola międzynarodowej współpracy w rewitalizacji polskich dróg wodnych E40 i E70. Rewitalizacja Wisły w kierunku Narwi, Bugu i dorzecza Dniepru umożliwi otwarcie drogi wodnej z Bałtyku nad Morze Czarne. Z kolei europejska droga wodna E70 to kanał z Europy Zachodniej do Rosji. Jej elementem jest istniejąca już od 10 lat i cały czas rozwijana Pętla Żuławska. – Obie te drogi krzyżują się na Pomorzu. Dzięki przystosowaniu do żeglugi towarowej rzek możemy osiągnąć znaczne korzyści ekonomiczne, ale i społeczne. Logistyka i transport generuje coraz więcej miejsc pracy. Pomorze może stać się prawdziwym hubem towarowym dla Europy Środkowej.

Korytarz Bałtyk – Adriatyk jest kluczowym dla transportu ze Skandynawii do krajów śródziemnomorskich. Dzięki jego rozwijaniu wzrośnie znaczenie polskich portów na mapie Europy. Mazowsze wpisuje się w tą dyskusję – jak rozwijać terminale logistyczne, drogi, koleje i transport drogą rzeczną, aby tworzyły korytarz transportowy służący rozwojowi regionu i wspierający firmy.

Forum Korytarza Transportowego – jest to cykl spotkań samorządowców, ekspertów, ekonomistów i logistyków mający na celu promocję korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, jako konkurencji dla dróg transportowych na zachód od Odry. W tym roku konferencję organizował Związek Miast i Gmin Morskich. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie od początku bierze udział we współpracy międzyregionalnej na rzecz polskich odcinków planowanych.