Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków.