Projekt LAirA – Zielone drogi na lotniska

Projekt LAirA – “Zielone drogi na lotniska” (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to projekt realizowany od maja 2017 r. do października 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w nim jako partner, odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie analiz dotyczących mobilności w obszarze funkcjonalnym lotniska Warszawa-Modlin. Analizy te posłużyły do opracowania strategii stworzenia zintegrowanego systemu obejmującego lotnisko i jego obszar funkcjonalny.

Projekt LAirA skupiał się na wyzwaniach związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego. Celem projektu było ograniczenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko wynikających z funkcjonowania lotnisk i ich zapleczy mobilności.

Projekt LAirA obejmował siedem głównych obszarów tematycznych: mobilność elektryczną, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzieloną, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy.

Podstawowe dane dot. projektu:

 • Budżet projektu: 2 233 034,71 euro
 • Wsparcie z EFRR: 1 841 975,18 euro
 • Czas realizacji projektu: V 2017 – X 2019
 • Projekt realizowany jest przez 10 partnerów i 4 partnerów stowarzyszonych.

Partnerzy projektu:

 • XVIII Dzielnica Budapesztu (Partner wiodący)
 • Lotnisko Budapeszt Sp. z o.o.
 • Grupa SEA Milano (zarządca lotnisk w Mediolanie)
 • Agencja Promocji Gospodarczej Regionu Stuttgart Sp. z o.o.
 • Lotnisko Dubrownik Sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Miasta Dubrownik
 • Konferencja Regionów Lotniskowych (ARC)
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • AustriaTech Sp. z o.o. – Federalna Agencja na rzecz Rozwiązań Technologicznych
 • Urząd Miasta Poznania

Partnerzy stowarzyszeni:

 • Region Stuttgart
 • Lotnisko Wiedeń SA
 • BKK – Centrum na rzecz Budapesztańskiego Transportu
 • Lotnisko Warszawa-Modlin