- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Projekt LAirA – Zielone drogi na lotniska

Projekt LAirA – “Zielone drogi na lotniska” (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to projekt realizowany od maja 2017 r. do października 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w nim jako partner, odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie analiz dotyczących mobilności w obszarze funkcjonalnym lotniska Warszawa-Modlin. Analizy te posłużyły do opracowania strategii stworzenia zintegrowanego systemu obejmującego lotnisko i jego obszar funkcjonalny.

Projekt LAirA skupiał się na wyzwaniach związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego. Celem projektu było ograniczenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko wynikających z funkcjonowania lotnisk i ich zapleczy mobilności.

Projekt LAirA obejmował siedem głównych obszarów tematycznych: mobilność elektryczną, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzieloną, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy.

Podstawowe dane dot. projektu:

Partnerzy projektu:

Partnerzy stowarzyszeni: