METREX – Metropolitan Regions Network

Organizacja METREX (Metropolitan Regions Network) działająca od 2005 roku jest siecią ok. 40 europejskich regionów i obszarów metropolitalnych, w ramach której kluczowi decydenci mogą wspólnie dzielić się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami w europejskich sprawach metropolitalnych.

Celem organizacji jest podjęcie wyzwania spójności terytorialnej w Europie i promowanie policentrycznych związków (powiązań) na poziomie metropolitalnym, ukierunkowanym na tworzenie ram policentrycznej Europy i podejmowanie działań w tym kierunku.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w trzech przedsięwzięciach w ramach organizacji METREX:

InterMERTEX – program badający podobieństwa i różnice w organizacji zarządzania i planowania przestrzennego w metropoliach europejskich,
PolyMETREX – RINA North – South Inerface, gdzie badano możliwości współpracy metropolii wschodniej ściany UE,

PolyMETREX – RINA Metropolitan Spatial Vision for Central Europe, którego celem było opracowanie koncepcji współpracy regionów Europy Środkowo Wschodniej i stworzenie przeciwwagi dla Pentagonu.