Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (2018)

Uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wraz z załącznikami, uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającą plan oraz uzasadnieniem do uchwały.