Uchwały Sejmiku

Aktualne i historyczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z działalnością Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.