MENU

2018-11-14

Seminarium "Statystyka dla polityki spójności"

Organizatorem seminarium pt.: „Statystyka dla polityki spójności”, które odbyło się w dniu 30.10.2018 r. był Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Jego celem była prezentacja wyników przeprowadzonych w latach 2016-2017 prac badawczych z zakresu ekonomii społecznej, mobilności transportowej ludności oraz gospodarki senioralnej.  Seminarium składało się z dwóch części. Pierwsza z nich ...

Więcej

2018-10-30

Konferencja Zielona infrastruktura na Mazowszu

W dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. Zielona infrastruktura na Mazowszu organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.Na konferencji poruszono zagadnienia dotyczące:roli zielonej infrastruktury w krajobrazie oraz dla jakości życia mieszkańców Mazowsza,kluczowych problemów w kształtowaniu zielonej infrastruktury,planowania przestrzennego jako ...

Więcej

2018-10-24

9. Forum Rozwoju Mazowsza

            W dniach 17-18 października 2018 r. odbyło się 9. Forum Rozwoju Mazowsza, zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. Honorowy patronat nad Forum objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Komisja Europejska.9. Forum Rozwoju Mazowsza otworzył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zwrócił uwagę, że ...

Więcej

2018-10-17

Konferencja Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna.

            17 października 2018 r. odbyła się konferencja Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna, zorganizowana przez Rządową Radę Ludnościową, której celem była próba odpowiedzi na pytanie: jak można zoptymalizować politykę społeczną na poziomie rządowym i samorządowym w celu skuteczniejszego wsparcia rodzin będących w kolejnych fazach rozwoju?W pierwszej części konferencji zaprezentowano ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 518 49 00, fax 22 518 49 49

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl