MENU

2018-12-05

Seminarium "Granice polityczne – pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym"

W dniu 29 listopada 2018 r. pracownicy  MBPR w Warszawie OT Płock uczestniczyli w seminarium pt. Granice polityczne - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym, którego organizatorem było Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.Seminarium składało się z dwóch części. Pierwszą z nich był wykład profesora z Instytutu Geografii ...

Więcej

2018-12-05

Seminarium "Statystyka dla polityki spójności"

W dniu 29.11.2018 r. pracownicy MBPR OT Płock uczestniczyli w seminarium Statystyka dla polityki spójności, które było zorganizowane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.Prowadzącą spotkanie była Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska, która  wprowadziła uczestników w tematykę seminarium, przedstawiała m.in. zagadnienia związane z systemem monitorującym politykę spójności.Podczas spotkania zaprezentowano wyniki ...

Więcej

2018-11-14

Seminarium "Statystyka dla polityki spójności"

Organizatorem seminarium pt.: „Statystyka dla polityki spójności”, które odbyło się w dniu 30.10.2018 r. był Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Jego celem była prezentacja wyników przeprowadzonych w latach 2016-2017 prac badawczych z zakresu ekonomii społecznej, mobilności transportowej ludności oraz gospodarki senioralnej.  Seminarium składało się z dwóch części. Pierwsza z nich ...

Więcej

2018-10-30

Konferencja Zielona infrastruktura na Mazowszu

W dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. Zielona infrastruktura na Mazowszu organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.Na konferencji poruszono zagadnienia dotyczące:roli zielonej infrastruktury w krajobrazie oraz dla jakości życia mieszkańców Mazowsza,kluczowych problemów w kształtowaniu zielonej infrastruktury,planowania przestrzennego jako ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 518 49 00, fax 22 518 49 49

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl