MENU

2017-06-28

VI Energetyczne Forum – PGE Dystrybucja S.A. dla Samorządowców

 W dniu 28 czerwca br. w Warszawie odbyło się VI Energetyczne Forum dla przedstawicieli władz samorządowych z terenu działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Polskiej Grupy Energetycznej, Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera oraz liczni przedstawiciele gmin i powiatów z obszaru działania Oddziału Warszawa. Mazowieckie Biuro Planowania ...

Więcej

2017-06-22

Warsztaty projektowe w Sierpcu – wymiana doświadczeń w zakresie współpracy zagranicznej

W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się spotkanie pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Oddziałów Terenowych MBPR, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania projektami, wydatkowania środków, angażowania interesariuszy, a także omówienie ...

Więcej

2017-06-21

„ Rok rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce- wyzwania i szanse”

 „ Rok rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce- wyzwania i szanse” – tematem IV Forum korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie odbyło się w Gdańsku. Dyskutowali eksperciSpotkanie miało na celu wymianę poglądów, a także przedstawienie stanu aktualnych prac ...

Więcej

2017-06-14

Spotkanie „Kick-off” projektu LAira w Budapeszcie

 W dniach 13-14 czerwca br. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego, wraz z delegacją Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z.o.o., uczestniczyli w pierwszym spotkaniu partnerów projektu LAira. Było ono okazją do poznania przedstawicieli miast, regionów partnerskich oraz instytucji zaangażowanych w jego realizację.Spotkanie miało na ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


 

 

© 1999 - 2017 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl