Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 7 - Obserwatoria Terytorialne i inne najlepsze praktyki

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 7

Obserwatoria Terytorialne i inne najlepsze praktyki dla Mazowsza

Siódmy numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt. „Obserwatoria Terytorialne i inne najlepsze praktyki dla Mazowsza” został opracowany na podstawie warsztatów międzynarodowych „Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza” odbywających się w maju 2012 r. oraz wyników dwóch edycji ankiet przeprowadzonych w ramach warsztatów poświęconych budowie systemu obserwatoriów terytorialnych w Polsce, zorganizowanych w maju 2011 r. oraz czerwcu 2012 r.
Autorzy raportu podsumowującego pierwsze z nich, na podstawie wypowiedzi reprezentantów regionów Brandenburgii, Hagi oraz Île de France zaprezentowali problemy i wyzwania rozwojowe tych terenów. Opisali oni również stosowane przez wymienione regiony sposoby pokonywania barier wynikających z polaryzacji ich rozwoju. Wdrażane rozwiązania pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących rozwiązania problemu polaryzacji Mazowsza.
W części poświęconej ROT-om autorzy skoncentrowali się na opisaniu bieżących prac realizowanych przez samorządy województw, stanu wiedzy na temat utworzenia ROT-ów oraz podstaw i stopnia zaawansowania ich budowy w poszczególnych regionach. W dalszej części raportu zaprezentowano m.in. stosunek zarządów województw do budowy obserwatoriów, przeszkody i zagrożenia pojawiające się w trakcie ich budowy i funkcjonowania, a także preferencje regionów co do finansowania ich działalności.

Wróć do listy wydawnictw