Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 3 - Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 3

Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza

Trzeci numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt. „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza” został opracowany na podstawie wyników badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużą do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju regionu i zostaną wykorzystane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.
Analiza zaprezentowana w raporcie obejmuje przemiany zachodzące na terenie regionu od 1990 r. wraz z prognozą zjawisk do 2030 r. Raport porusza tematykę struktury ludności województwa mazowieckiego, sytuacji edukacyjnej regionu, mazowieckiego rynku pracy, jak również zjawiska wykluczenia społecznego i jego znaczenia dla rozwoju Mazowsza.

Wróć do listy wydawnictw