Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 4 - Zagospodarowanie infrastrukturalne

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 4 - Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza

Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza

Czwarty numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt. „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” powstał na podstawie raportu z badania o tej samej nazwie. Objęło ono analizy stanu szeroko rozumianej infrastruktury i kapitału fizycznego województwa mazowieckiego oraz trendów ich zmian. Autorzy wykonali również badanie roli Obszaru Metropolitalnego Warszawy dla rozwoju Mazowsza. W opracowaniu znalazła się ponadto analiza zjawiska policentryczności zachodzącego w regionie.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Wnioski z przeprowadzonego badania posłużą do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju województwa mazowieckiego i zostaną wykorzystane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych na Mazowszu.

Wróć do listy wydawnictw