Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 6 - Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 6

Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza

Szósty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza” został opracowany na podstawie wyników badania naukowego o tym samym tytule. Autorzy raportu przedstawili analizy trzech czynników z otoczenia regionu: społeczeństwa obywatelskiego, samorządu lokalnego oraz konfliktów, pod kątem ich pozytywnego lub negatywnego wpływu na jego rozwój. W raporcie znalazły się wnioski z analiz aktywności społecznej, poziomu spójności społecznej oraz tożsamości regionalnej i lokalnej. W kontekście samorządu lokalnego dokonano analiz jakości samorządności, aktywności prorozwojowej samorządów oraz współpracy międzygminnej i międzysektorowej. W odniesieniu do konfliktów autorzy dokonali oceny ich wpływu na procesy rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużą do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju regionu i zostaną wykorzystane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.

Wróć do listy wydawnictw