Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 2 - Trendy zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 2

Drugi numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Trendy zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w województwie mazowieckim w latach 1999-2008 (na tle kraju i Unii Europejskiej)” powstał na podstawie raportu z badania autorstwa dr hab. Andrzeja Karpińskiego i dr Stanisława Paradysza. Przesłankami do zrealizowania badania, była potrzeba dokonania bilansu i rozpoznania długookresowych trendów zmian na rynku pracy, jak również konieczność przeprowadzenia studiów nad stanem i perspektywami rozwoju kapitału społecznego na terenie województwa.

Autorzy raportu przedstawili analizę struktury zatrudnienia w układzie sektorowym, z podkreśleniem wpływu sektorów nowoczesnych i ekologicznych oraz dziedzin nierozwojowych. Wyniki zaprezentowano w układzie regionalnym z i bez Warszawy oraz na tle sytuacji w kraju i Unii Europejskiej. Wyniki analiz zostały przez autorów wykorzystane do oszacowania wstępnej projekcji zatrudnienia w województwie mazowieckim do 2030 r.

Wróć do listy wydawnictw