Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 12 - Rynek pracy województwa mazowieckiego

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 12

Dwunasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Rynek pracy województwa mazowieckiego” został opracowany na podstawie wyników modułu badawczego o tym samym tytule, będącego elementem badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.

Celem badania poświęconego rynkowi pracy Mazowsza stała się próba minimalizacji braków danych i analiz przestrzennych w dostępnych opracowaniach na ten temat, a w efekcie – dokonanie nowej oceny sytuacji rynku pracy Mazowsza jako całości oraz w dezagregacji przestrzennej. W opracowaniu dokonano szacunku rzeczywistego rozkładu wykorzystywanych miejsc pracy w skali lokalnej (z uwzględnieniem szarej sfery). Uzupełniono je analizami zróżnicowania w zakresie wynagrodzeń, dojazdów do pracy oraz dostępności przestrzennej do rynków pracy, a także roli przedsiębiorstw kreatywnych i rozkładu przestrzennego bezrobocia.

Badanie „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, którego składową jest moduł rynku pracy, zostało przeprowadzone w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużyły do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju regionu i będą wykorzystywane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.

Wróć do listy wydawnictw