Warsztaty w Sierpcu-realizacja działania pilotażowego w projekcie YouInHerit

W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku w Sierpcu odbyła się druga edycja warsztatów związanych z realizacją Działania Pilotażowego w ramach projektu YouInHerit, pt. Praktyczne aspekty tradycyjnego warzenia piwa. Umiejętności interpersonalne. Wystąpienia publiczne. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych instytucji: Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński, pracownicy urzędu miasta i starostwa powiatowego w Sierpcu, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu oraz pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i Oddziałów Terenowych.

Celem warsztatów jest usprawnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i urzędami pracy oraz zwiększenie kompetencji kadr lokalnych instytucji w zakresie znajomości dziedzictwa kulturowego, by skutecznie włączyć młodych ludzi w poszukiwanie nowych rozwiązań korzystnych dla ich lokalnych społeczności.

Podczas spotkania przedstawiono założenia, cele i działanie pilotażowe projektu YouInHerit. W ramach warsztatów prowadzonych przez firmę Kontekst HR Polska Sp. z o.o. uczestnicy mieli okazję poznać zasady wystąpień publicznych i doskonalić swoje umiejętności interpersonalne podczas ćwiczeń praktycznych z autoprezentacji.

W drugim dniu spotkania odbyły się warsztaty warzenia piwa metodą tradycyjną prowadzone przez członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych – ekspertów w warzeniu piwa metodami tradycyjnymi. Część praktyczna była uzupełniana wykładami z historii browarnictwa oraz procesu warzenia piwa.

Warsztaty zostały ocenione wysoko i uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnej majowej edycji.