Konferencja subregionalna w Radomiu z cyklu: Mazowsze – Cele i wyzwania na przyszłość

Pierwsza z cyklu konferencji regionalnych i subregionalnych podsumowujących 20 lat realizacji polityki Samorządu Województwa Mazowieckiego odbyła się 14 maja 2018 r. w Radomiu. Przedstawiono na niej szanse rozwojowe województwa w kontekście zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nowego podziału statystycznego regionu oraz funduszy pomocowych w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której omówiono kwestie zrealizowanych i planowanych inwestycji w regionie radomskim z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Konferencję prowadziła dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego omówił realizację polityki rozwoju województwa mazowieckiego w regionie radomskim oraz przedstawił znaczenie obecnego podziału statystycznego województwa w nowej perspektywie finansowej.

Referaty przedstawili:

  • Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), który opowiedział o podejściu terytorialnym a nowym podziałem statystycznym województwa przedstawiając rekomendacje dla nowej perspektywy finansowej UE dotyczące polityki rozwoju województwa i regionu radomskiego
  • Pan dr Marcin Wajda (Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM), który zaprezentował stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz przyszłość Polityki Spójności po 2020 r.
  • Pan Radosław Rybicki (Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM), który przedstawił zmiany na obszarach wiejskich regionu radomskiego z ostatnich 20 lat finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego
  • Pan Tomasz Zegar (kierownik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie), który omówił zmiany społeczno-gospodarcze w subregionach województwa mazowieckiego
  • Pan Andrzej Łuczycki (Dyrektor Rejonu Drogowego w Radomiu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie), który przedstawił inwestycje na drogach wojewódzkich w regionie radomskim w ostatnich 20 latach.

Ważnym aspektem konferencji była kwestia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, którą omówiła Pani dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor MBPR w Warszawie. Głos w tej sprawie zabrał również Pan prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski ze Szkoły Głównej Handlowej wnosząc cenne uwagi teoretyczne.

Konferencja zorganizowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Radomiu spotkała się z dużym zainteresowaniem, a jej uczestnikami byli m.in.: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, rad powiatowych i gminnych, szkół wyższych, instytucji kultury oraz ochrony zdrowia.