Spotkanie młodych w ramach projektu YouInHerit

I Spotkanie Młodych – interesariuszy, i zarazem głównych odbiorców projektu YouInHerit odbyło się 24 maja 2017 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Inicjatorem spotkania było Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, reprezentujące Samorząd Województwa Mazowieckiego w projekcie. W spotkaniu uczestniczyło 18 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Spotkanie otworzył Pan Jan Rzeszotarski – Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, pokrótce wprowadzając w tematykę rzemiosła i tradycyjnych zawodów. Następnie głos zabrał Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc (jeden z interesariuszy projektu YouInHerit), który przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu. W swojej wypowiedzi starał się zachęcić młodych ludzi do kultywowania tradycji poprzez podejmowanie działalności w tradycyjnych zanikających zawodach. Przedstawił wizję rozwoju miasta Sierpc jako miasta smaku, czemu towarzyszy planowany na sierpień „Sierpecki Festiwal Smaków”. W czasie tego wydarzenia zaplanowano m.in. prezentacje tradycyjnych rzemieślników oraz producentów żywności. Burmistrz wspomniał również o planach rewitalizacji sierpeckiego rynku, na terenie którego miałoby powstać centrum wiedzy i wymiany doświadczeń o browarnictwie regionalnym.

Następnie Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przybliżył zebranym ideę i cele projektu YouInHerit, podkreślając jednocześnie rolę młodych osób w jego realizacji jako kluczowych interesariuszy projektu.

W dalszej części spotkania Pan Andrzej Olkowski – Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich oraz członek zarządu Browaru Kormoran sp. z o.o. zaprezentował historię polskiego browarnictwa, tradycje piwowarskie Browaru Kormoran oraz doświadczenia oparte na teorii, że „płynąc pod prąd” można osiągnąć sukces.

Istotne kwestie z punktu widzenia ludzi młodych i ich przyszłego rozwoju zawodowego przedstawiła Pani Sylwia Garczyńska z Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu, omawiając obecną sytuację na lokalnym rynku pracy. Prelegentka wskazała także możliwości wsparcia rozwoju zawodowego młodych ludzi do 30 roku życia, wśród których najbardziej popularne i najefektywniejsze to: refundacja części kosztów wynagrodzenia i staże u pracodawcy.

Kolejnym ciekawym punktem spotkania było wystąpienie Pani Joanny Lenkiewicz ze Stowarzyszenia Edukacji i Kultury, menedżera i asesora projektu NVQ (National Vocational Qualification) – systemu kształcenia i oceny jakości pracownika, który został stworzony w Anglii. Prelegentka zaprezentowała możliwości rozwoju zawodowego i kształcenia dla osób zainteresowanych tradycyjnymi zawodami. Podczas wystąpienia starała się obalić mit, że prace rzemieślnicze przeznaczone są dla osób, które nie lubią się uczyć, podkreślając, że takie zawody wymagają pracowitości, ustawicznego kształcenia, zdolności logicznego myślenia, oraz przede wszystkim pasji i talentu.

Podczas spotkania wśród uczestników została przeprowadzona ankieta dotycząca zainteresowania dziedzictwem kulturowym.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu połączone z krótką prezentacją sposobu przygotowania regionalnego napoju bezalkoholowego „Kozicak” przygotowaną przez Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce MBPR w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie YouInHerit można znaleźć na stronie internetowej Interreg.