Spotkanie polskich członków sieci Metrex z nowym sekretarzem generalnym

W dniu 19 maja odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie spotkanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX pana Henka Bouwmana z polskimi członkami sieci. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor MBPR w Warszawie, Zastępca Dyrektora MBPR, główny specjalista w MBPR i Członek Zarządu METREX, pan Jacek Barski, Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia i pani Natalia Golis, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia. Celem spotkania było omówienie różnych aspektów dalszej współpracy, w tym oczekiwań ze strony członków sieci, a także możliwości aktywnego udziału w bieżących działaniach stowarzyszenia. Uzgodniono, że podczas najbliższej konferencji METREX w Sztokholmie na przełomie maja i czerwca b.r. zostanie przedstawiony jako przykład region Mazowsze. Dyrektor MBPR zaproponował umieszczanie artykułów na temat zrzeszonych w sieci miast i regionów w kolejnych wydaniach periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne, co będzie stanowiło znakomitą promocję naszego województwa i zostanie omówione na najbliższym spotkaniu Zarządu Metrex. Wskazane zostały ważne dla Mazowsza dziedziny współpracy, jak transport wodny w kontekście międzynarodowym, audyt krajobrazowy, szlaki kulturowe i organizacja staży pracowników. Wizyta nowego Sekretarza Generalnego Metrex w Polsce i spotkanie w siedzibie MBPR były ważnym krokiem do zacieśnienia współpracy z innymi członkami sieci i cennej wymiany doświadczeń.