Prezentacje z Konferencji w Ostrołęce

Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje omawiane przez mówców i prelegentów konferencji w Ostrołęce, która odbyła się 9 listopada 2011 roku.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – Diagnoza stanu rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego

Trendy Rozwojowe Mazowsza – Policentryczność i uwarunkowania społeczno-demograficzne województwa z uwzględnieniem specyfiki subregionu ostrołęckiego