Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim. Dokument w formacie Microsoft Word.