Prognoza do programu szynowego 2015

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim – dokument opracowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w ramach programu.